The Wiki Traffic Light

2009-10-27 12:38 - 0 Kommentarer

Can we get more drivers to respect a red light by making it fun to do? By fitting the traffic light system with a screen that displays interesting or fun facts when the light is on red. It’s a simple way to give people something in return for doing the right thing.

Submitted by Osvaldo H. Bernal Sosa - Mexiko

2.5

Kommentarer

Lägg till en kommentar

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Din e-post-adress kommer att lagras elektroniskt, men kommer inte att publiceras. Kommentarer som innehåller stötande innehåll eller reklam kommer att raderas.

Bild-CAPTCHA
Skriv in tecknen som visas i bilden. Ignorera mellanslag. Denna kontroll görs för att förhindra spam och annan oönskad kommunikation.